Mura

Privatni proizvođač kamena sa dugogodišnjim iskustvom, otac, suprug, rekreativac i vozač yamahe.

Sep 082014
 

Savremeni način života postavlja pred nas sve veće zahteve – najčešće je potrebno izraditi porudžbinu u što kraćem vremenu uz odgovarajući kvalitet isporučene robe. Da bismo ispunili zahteve klijenata i poslovnih partnera, unapredili smo poslovanje i izgradili veliku i modernu proizvodnu halu koja se nalazi uz put Aranđelovac – Topola, na 8km od centra Aranđelovca.

Pošto fotografije govore više od hiljadu reči:

May 242014
 

Mermer ili mramor je kompaktna metamorfna stena nastala ponovnom kristalizacijom sedimentnih karbonatnih stena – najčešće  krečnjaka i dolomita.  Reč “mermer” grčkog je porekla i znači kristalna ili svetlucava stena. Mermer je sastavljen od isprepletanog mozaika karbonatnih kristala, što je rezultat metamorfoze promenljive rekristalizacije originalnih karbonatnih mineralnih zrna.

Mermer je u građevinarstvu cenjen kao ukrasni kamen a vrlo je značajna njegova primena u vajarstvu. Najpoznatije i najveće nalazište kvalitetnog mermera je u Karari u Italiji. Od ovog mermera Mikelanđelo je izradio najčuvenija vajarska dela renesanse.

Najpoznatije nalazište belog mermera na prostoru bivše SFRJ, nalazi se u Aranđelovcu, gradu gde se i mi nalazimo, na planini Venčac. Aranđelovac je jedini grad u regionu, ako ne i u Evropi, koji ima otvorenu galeriju skulptura izrađenih od mermera (u parku Bukovičke Banje, u samom centru grada, a skulpture su nastale u okviru Smotre umetnosti “Mermer i zvuci”). Od venčačkog mermera isklesan je nadgrobni spomenik za Josipa Broza Tita.

Čisto beli mermer je rezultat metamorfoze jako čistog krečnjaka bez silikata. “Vene” u boji u mermeru su rezultat primesa i nečistoća, kao što su gline, mulj, pesak, oksidi gvožđa koji su bili prvobitno prisutni kao zrna ili slojevi u krečnjaku ili dolimitu. Ovakav način nastanka rezultirao je velikim brojem boja i nijansi mermera.
May 222014
 
May 172014
 

Poslovne prilike dovele su do otvaranja beogradskog izloga, još 2003. godine. Izlog se nalazi u podnožju groblja Lešće, adresa je Slanački put 146c. Kontakt telefon je +381 62 807 1300 (Goran).

U našoj radnji možete videti veliki broj modela spomenika, napravljenih od različitih vrsta granita, kao i prateće galanterije – vaze, svećnjake, klupe a možete dogovoriti i prepravke ili dodavanje rizle, bilo bele bilo crne.

May 172014
 

Savremene tehnologije sve više su deo naših života, pa je internet postao najvažniji izvor informacija danas. Da bismo naš rad približili svima onima kojima su naše usluge potrebne, pokrećemo BLOG na ovom sajtu.

Članci na blogu biće razvrstani po kategorijama radi lakše preglednosti.

Za one informacije koje ne budete našli na blogu, pišite nam info@mura-kamen.com.