May 242014
 

Mermer ili mramor je kompaktna metamorfna stena nastala ponovnom kristalizacijom sedimentnih karbonatnih stena – najčešće  krečnjaka i dolomita.  Reč “mermer” grčkog je porekla i znači kristalna ili svetlucava stena. Mermer je sastavljen od isprepletanog mozaika karbonatnih kristala, što je rezultat metamorfoze promenljive rekristalizacije originalnih karbonatnih mineralnih zrna.

Mermer je u građevinarstvu cenjen kao ukrasni kamen a vrlo je značajna njegova primena u vajarstvu. Najpoznatije i najveće nalazište kvalitetnog mermera je u Karari u Italiji. Od ovog mermera Mikelanđelo je izradio najčuvenija vajarska dela renesanse.

Najpoznatije nalazište belog mermera na prostoru bivše SFRJ, nalazi se u Aranđelovcu, gradu gde se i mi nalazimo, na planini Venčac. Aranđelovac je jedini grad u regionu, ako ne i u Evropi, koji ima otvorenu galeriju skulptura izrađenih od mermera (u parku Bukovičke Banje, u samom centru grada, a skulpture su nastale u okviru Smotre umetnosti “Mermer i zvuci”). Od venčačkog mermera isklesan je nadgrobni spomenik za Josipa Broza Tita.

Čisto beli mermer je rezultat metamorfoze jako čistog krečnjaka bez silikata. “Vene” u boji u mermeru su rezultat primesa i nečistoća, kao što su gline, mulj, pesak, oksidi gvožđa koji su bili prvobitno prisutni kao zrna ili slojevi u krečnjaku ili dolimitu. Ovakav način nastanka rezultirao je velikim brojem boja i nijansi mermera.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.