Crni graniti

 

Najveći broj spomenika i dodatne galanterije izrađuje se od crnih granita. Granit je dubinska magmatska stena i jedan je od najtvrđih i najizdržljivijih materijala, čime je stekao široku upotrebu u građevinarstvu. Granit postoji u ogromnoj lepezi boja i može se obraditi od grube politure paljenjem ili četkanjem do visokog sjaja. Najvažnije odlike ovog moćnog prirodnog kamena su otpornost na habanje, čvrstoća i trajna politura. Zbog toga se često koristi za kamene kocke i ivičnjake na cestama, trotoare, postolja spomenika, oblaganje tunela i još mnogo, mnogo toga. 

Na sledećim fotografijama se mogu videti modeli spomenika od crnih granita izrađenih u našem proizvodnom pogonu, uz napomenu da su moguće varijacije oblika, dimenzija, elemenata po izboru, mogućnostima i žéljama klijenata. 

 Posted by at 15:04